Το θέατρο παραχωρείται για παραστάσεις, πρόβες, σεμινάρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις
Διαθέτει πλήρη φωτιστική και ηχητική κάλυψη για τις παραστάσεις